НАШЕТО МЯСТО

Република България

гр. София, ПК 1360, ул. Маслиново клонче 2

Т: + 359 2 4234859; + 359 884 753 358; + 359 886 654 724
E: office@dmibg.com            Ф: + 359 2 4277713